เอกสารไวท์เปเปอร์ฉบับใหม่พยายามปรับปรุงอัตราการสร้างภูมิคุ้มกันของมารดา

แม้จะมีหลักฐานที่พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และประโยชน์ของการให้วัคซีนสำหรับมารดาและคำแนะนำของผู้ให้บริการด้านสุขภาพ สตรีมีครรภ์จำนวนมากไม่ได้รับวัคซีนที่จำเป็นในการป้องกันทารกจากไข้หวัดใหญ่ บาดทะยัก คอตีบ และไอกรน (Tdap) สตรีมีครรภ์เพียง 40.3 เปอร์เซ็นต์ในปี 2562-2563 ได้รับทั้งวัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีน Tdap และอัตราก็ต่ำกว่ามากในประชากรบางกลุ่มเนื่องจากความไม่เท่าเทียมกันของเชื้อชาติและชาติพันธุ์ หากไม่มีวัคซีนที่สำคัญเหล่านี้ มารดาและทารกของพวกเขาจะไม่ได้รับการปกป้องจากโรคแทรกซ้อนที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตหากพวกเขาติดเชื้อดังกล่าว แม้จะมีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการเพิ่มการศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของอัตราการสร้างภูมิคุ้มกันของมารดา แต่ก็ยังอยู่ในระดับต่ำ

กระดาษสีขาวใหม่, การปรับปรุงสถานะการสร้างภูมิคุ้มกันของมารดา: การทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้านนโยบาย ข้อมูล และความท้าทายในการดำเนินการ ผลักดันอัตราการฉีดวัคซีนของมารดาในสหรัฐอเมริกาที่ไม่เหมาะสมให้ความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจมีส่วนทำให้เกิดความท้าทายในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อมารดาอย่างต่อเนื่อง

ผู้เขียนเอกสารไวท์เปเปอร์ ได้แก่ HealthyWomen พร้อมด้วยองค์กรต่อไปนี้: Adult Vaccine Access Coalition, American College of Obstetricians and Gynecologists, American Public Health Association, AHIP, Association of Maternal & Child Health Programs, Association of Women’s Health, Obstetrics and Neonatal Nurses, Immunization Action Coalition, March of Dimes, สมาคมพยาบาลฮิสแปนิกแห่งชาติ, สมาคมพยาบาลผิวสีแห่งชาติ, แนวร่วมแห่งชาติเพื่อสุขภาพทารก, ฟอรัมคุณภาพชนกลุ่มน้อยแห่งชาติ, สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ และฉีดวัคซีนให้ครอบครัวของคุณ

เมื่อพูดถึงวัคซีน การรวบรวมข้อมูลและการประสานงานด้านการศึกษาที่ดีขึ้นจะช่วยปิดช่องว่างการสร้างภูมิคุ้มกันของมารดาในการช่วยชีวิต

วัคซีนช่วยชีวิตผู้คนได้ตั้งแต่วัคซีนไข้ทรพิษตัวแรกได้รับการพัฒนาในปี พ.ศ. 2341 สำหรับคนส่วนใหญ่ วัคซีนเป็นส่วนสำคัญของชีวิต เริ่มตั้งแต่ตอนเราเป็นเด็กแรกเกิด ดำเนินการตรวจสุขภาพเด็กเพื่อไปโรงเรียน และต่อเนื่องกับไข้หวัดใหญ่ประจำปี ช็อตและข้อกำหนดการเดินทาง

แต่วัคซีนได้รับความสนใจจากไวรัสโควิด-19 เมื่อเร็วๆ นี้ ในการเผชิญกับการระบาดใหญ่ทั่วโลก วัคซีนโควิดเป็นสัญญาณแห่งความหวังและเป็นเครื่องเตือนใจถึงบทบาทที่สำคัญของวัคซีนในการทำให้ชุมชนของเราปลอดภัยและมีสุขภาพดี อย่างไรก็ตาม การระบาดใหญ่ยังแสดงให้เห็นถึงความท้าทายด้านสาธารณสุขที่วัคซีนต้องเผชิญ เราได้เห็นการแพร่กระจายของข้อมูลที่ผิดเกี่ยวกับวัคซีน สนามเด็กเล่นที่ไม่สม่ำเสมอในการเข้าถึงวัคซีน และผลที่ตามมาอย่างรุนแรงเมื่อไม่ใช้วัคซีน

แต่วัคซีนโควิดไม่ใช่วัคซีนเดียวที่เผชิญกับความท้าทายเหล่านี้ แม้จะมีหลักฐานที่พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และประโยชน์ของการให้วัคซีนสำหรับมารดาและคำแนะนำของแพทย์ สตรีมีครรภ์จำนวนมากไม่ได้รับวัคซีนที่ป้องกันไข้หวัดใหญ่ หรือวัคซีนที่ป้องกันบาดทะยัก คอตีบ และไอกรน (Tdap) ตาม ประมาณการ จากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) สตรีมีครรภ์เพียง 40.3 เปอร์เซ็นต์ได้รับทั้งวัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีน Tdap ในปี 2562-2563 และอัตราดังกล่าวต่ำกว่ามากในประชากรบางกลุ่มเนื่องจากความไม่เท่าเทียมกันด้านเชื้อชาติและชาติพันธุ์ หากไม่มีวัคซีนที่สำคัญเหล่านี้ มารดาและทารกจะมีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนที่อาจถึงแก่ชีวิตได้หากพวกเขาติดเชื้อโรคเหล่านี้

อุปสรรคที่มีมาช้านานซึ่งมีส่วนทำให้เกิดช่องว่างในการให้วัคซีนแก่มารดาได้รับการบันทึกไว้เป็นอย่างดี และในการตอบสนอง ความพยายามระดับกฎหมาย โปรแกรมและระดับชุมชนจำนวนมากได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดการกับอุปสรรคที่รายงานโดยทั่วไปในการฉีดวัคซีน แม้จะมีความพยายามเหล่านี้ สตรีมีครรภ์จำนวนมากยังคงไปโดยไม่มีการฉีดวัคซีนของมารดา

ความกังวลเกี่ยวกับความคงอยู่ของอัตราการฉีดวัคซีนของมารดาที่ไม่เหมาะสม กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านมารดาและวัคซีนชั้นนำได้ตีพิมพ์เอกสารไวท์เปเปอร์ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เข้าใจถึงปัจจัยที่อาจขับเคลื่อนและมีส่วนทำให้เกิดความท้าทายในการสร้างภูมิคุ้มกันของมารดาอย่างต่อเนื่องแม้จะเผชิญกับความพยายามในการ เพิ่มการฉีดวัคซีน คำถามที่แท้จริงคือ อะไรคือสิ่งที่ขวางทางการรับวัคซีนช่วยชีวิตไว้ในอ้อมแขนของสตรีมีครรภ์?

ผลการวิจัยที่นำเสนอในเอกสารไวท์เปเปอร์ การปรับปรุงสถานะการสร้างภูมิคุ้มกันของมารดา: การทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้านนโยบาย ข้อมูล และความท้าทายในการดำเนินการ ผลักดันอัตราการฉีดวัคซีนของมารดาในสหรัฐอเมริกาที่ไม่เหมาะสม ระบุความท้าทายหลักสองประการที่มีผลกระทบต่อความพยายามในการปิดช่องว่างการฉีดวัคซีน: การรวบรวมข้อมูลการสร้างภูมิคุ้มกันของมารดาไม่เพียงพอและการขาดการประสานงานภาคพื้นดินและการดำเนินการตามโปรแกรมการสร้างภูมิคุ้มกัน

ตามการวิเคราะห์ในเชิงลึกที่มีรายละเอียดในบทความ “หากไม่มีการรวบรวม แบ่งปัน และวิเคราะห์ข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น เป็นการยากที่จะเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าใครไม่ได้รับการฉีดวัคซีนสำหรับมารดาและทำไม และเพื่อกำหนดว่าจะจัดการกับสถานการณ์อย่างไรได้ดีที่สุด ในทำนองเดียวกัน การขาดการประสานงานระหว่างโครงการของรัฐบาลกลางและทีมงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามโปรแกรมเหล่านี้ภายในชุมชนท้องถิ่นทำให้เกิดความท้าทายในการนำไปปฏิบัติที่ขัดขวางความพยายามในการปรับปรุงอัตราการสร้างภูมิคุ้มกันของมารดา”

ผู้เขียนรายงานชี้ให้เห็นว่าแม้โควิด-19 จะทำให้ความท้าทายในการสร้างภูมิคุ้มกันของมารดารุนแรงขึ้น แต่ก็ทำให้เกิดการสนทนาที่สำคัญเกี่ยวกับอุปสรรคในการฉีดวัคซีนที่มีอยู่ และกระตุ้นให้เกิดโมเมนตัมของนโยบายที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการลงทุนในทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภูมิคุ้มกัน ซึ่งหมายความว่าขณะนี้ผู้สนับสนุนด้านสุขภาพของมารดามีโอกาสพิเศษในการแก้ปัญหาที่มีความหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการรวบรวมข้อมูลและการประสานงานการแทรกแซงเพื่อปรับปรุงอัตราการสร้างภูมิคุ้มกันของมารดา

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ: ข้อมูลคุณภาพสูง การตรวจสอบ และการรายงาน

 • การรวบรวม ติดตาม และรายงานข้อมูลการสร้างภูมิคุ้มกันของมารดาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตระหนักถึงความก้าวหน้าที่มีความหมายต่ออัตราการฉีดวัคซีนที่ไม่เหมาะสมในหมู่ผู้ตั้งครรภ์
 • เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ การลงทะเบียนวัคซีนหรือระบบข้อมูลการสร้างภูมิคุ้มกัน (IIS) ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายพร้อมข้อมูลคุณภาพสูงที่สมบูรณ์จะมีความสำคัญ เนื่องจาก IIS ที่ครอบคลุมจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันในเวลาที่เหมาะสม และเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการระบุอัตราการครอบคลุม ช่องว่าง และ ความเหลื่อมล้ำและทำให้เกิดการพัฒนาความพยายามอย่างมีประสิทธิภาพและตรงเป้าหมายในพื้นที่ที่มีความต้องการสูงสุด
 • กฎหมายล่าสุดหลายฉบับ – รวมถึง พระราชบัญญัติการรักษาในศตวรรษที่ 21, ที่เสนอ พระราชบัญญัติการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านภูมิคุ้มกันให้ทันสมัย และ พระราชบัญญัติ Momnibus สุขภาพแม่ผิวดำ รวมภาษาที่มุ่งขยายและปรับปรุงการรวบรวมข้อมูลและการทำงานร่วมกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวที่มีแนวโน้มในแนวนโยบาย
 • นอกจากนี้ การระบาดของไวรัสโควิด-19 และการเปิดตัววัคซีนโควิดครั้งล่าสุด ได้กระตุ้นให้เกิดการรวบรวมข้อมูลและ IIS ในหมู่ผู้กำหนดนโยบาย

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ: การประสานงานและการดำเนินการภาคพื้นดิน

 • การเน้นที่การประสานงานระหว่างโปรแกรมต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นในระดับรัฐบาลกลางและ HCP ที่กำลังดำเนินการอยู่จริง และแนวทางแก้ไขที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการกับความท้าทายในการเข้าถึงที่โดดเด่นที่สุดจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความพยายามในการสร้างภูมิคุ้มกันของมารดาในอนาคต
 • การแก้ปัญหาความท้าทายในการใช้งานภาคสนามเหล่านี้จะต้องจัดลำดับความสำคัญของโซลูชันที่หลากหลาย รัฐจำนวนหนึ่งได้กำหนดมาตรการที่น่าจะเป็นไปได้ซึ่งควรมองหาหลักฐานของผลกระทบที่การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจมีต่อการลดช่องว่างในการสร้างภูมิคุ้มกันของมารดา วิธีแก้ปัญหาเชิงคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันของมารดาที่กำลังดำเนินการในบางรัฐ ได้แก่:
  • การจูงใจให้จ่ายเงินในระบบนำส่งการดูแลที่มีการจัดการสำหรับ HCP ที่ฉีดวัคซีน Tdap เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลก่อนคลอด
  • อนุญาตให้ HCP เรียกเก็บเงินแผนประกันสุขภาพนอกอัตราหัวพิมพ์
  • ให้ยา Tdap starter แก่คลินิกและสนับสนุนการจัดซื้อวัคซีนแบบกลุ่ม
  • ใช้ประโยชน์จากบริการการจัดการวัคซีนหรือแพลตฟอร์มเทคโนโลยีของบุคคลที่สามที่ให้การจัดการวัคซีนตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง

ผู้เขียนเอกสารไวท์เปเปอร์เป็นตัวแทนขององค์กรต่อไปนี้: แนวร่วมการเข้าถึงวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่, วิทยาลัยสูตินรีแพทย์และสูตินรีแพทย์แห่งอเมริกา, สมาคมสาธารณสุขอเมริกัน, AHIP, สมาคมโปรแกรมสุขภาพแม่และเด็ก, สมาคมสุขภาพสตรี, สูติศาสตร์และพยาบาลทารกแรกเกิด, HealthyWomen, พันธมิตรการดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกัน , March of Dimes, สมาคมพยาบาลฮิสแปนิกแห่งชาติ, สมาคมพยาบาลผิวดำแห่งชาติ, พันธมิตรแห่งชาติเพื่อสุขภาพทารก, ฟอรัมคุณภาพชนกลุ่มน้อยแห่งชาติ, สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ และฉีดวัคซีนให้ครอบครัวของคุณ

อ่านเพิ่มเติมและเข้าถึงเอกสารปกขาวฉบับเต็ม ที่นี่.

การค้ามนุษย์ทางเพศไม่ใช่สิ่งที่คุณคิด: 4 ตำนานที่ถูกเปิดเผย – และ 1 วิธีในโลกแห่งความเป็นจริงในการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ


โดย Corinne Schwarz, มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอคลาโฮมา

แนวคิดที่ว่าการค้ามนุษย์ทางเพศเป็นปัญหาสังคมเร่งด่วนที่นำมาเล่าสู่กันฟังในสื่อต่างๆ ของอเมริกา จากรายงานของพรรครีพับลิกันสหรัฐฯ Matt Gaetz’s กล่าวหาค้าสาววัยรุ่น เพื่อหักล้างทฤษฎีสมคบคิดของ QAnon เกี่ยวกับ แหวนทาสทางเพศที่ดำเนินการผ่านร้านค้าปลีกออนไลน์ Wayfair.

การรับรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ทางเพศเกี่ยวข้องกับหญิงสาวที่เฉยเมยซึ่งถูกจับโดยผู้ค้ามนุษย์ที่ก้าวร้าว ผู้หญิงคนนั้นถูกซ่อนไว้และรอการช่วยชีวิตจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เธอน่าจะเป็นคนผิวขาว เพราะตามที่นักวิชาการด้านกฎหมาย Jayashri Srikantiah เขียนไว้ว่า “เหยื่อที่เป็นสัญลักษณ์” ของการค้ามนุษย์มักถูกพรรณนาในลักษณะนี้

นี่คือโครงเรื่องของ “ถ่าย“ ภาพยนตร์ที่วัยรุ่นอเมริกันถูกลักพาตัวไปต่างประเทศและขายเป็นทาสทางเพศ ความกังวลดังกล่าวเป็นเชื้อเพลิง โพสต์ไวรัล และ วิดีโอ TikTok เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ที่ถูกกล่าวหาแต่ไม่ได้รับการพิสูจน์ในลานจอดรถ ห้างสรรพสินค้า และร้านพิซซ่าของอิเกีย

นี่ไม่ใช่วิธีที่การค้ามนุษย์ทางเพศมักเกิดขึ้น

ตั้งแต่ปี 2013 ฉันมี วิจัย การค้ามนุษย์ในแถบมิดเวสต์ของสหรัฐ ในการสัมภาษณ์หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ผู้ให้บริการทางการแพทย์ ผู้จัดการคดี ผู้ให้การสนับสนุนเหยื่อ และทนายความด้านการย้ายถิ่นฐาน ข้าพเจ้าพบว่าแม้แต่เจ้าหน้าที่แนวหน้าเหล่านี้ กำหนดและนำไปใช้ไม่สอดคล้องกัน ป้ายกำกับ “เหยื่อการค้ามนุษย์” – โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงการค้ามนุษย์ทางเพศ นั่นทำให้ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ยากขึ้นสำหรับผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ในการขอความช่วยเหลือจากผู้ถูกค้ามนุษย์

นี่คือข้อเท็จจริงและกฎหมาย

การค้ามนุษย์ทางเพศคืออะไร?

NS พระราชบัญญัติเหยื่อการค้ามนุษย์และการคุ้มครองความรุนแรง พ.ศ. 2543 ให้คำจำกัดความทางกฎหมายอย่างเป็นทางการสำหรับการค้าประเวณีและการค้าแรงงานในสหรัฐอเมริกา

มันทำให้ “การค้ามนุษย์ซึ่งการกระทำทางเพศเชิงพาณิชย์เกิดจากการบังคับ การฉ้อโกง หรือการบังคับขู่เข็ญ หรือบุคคลที่ถูกชักจูงให้กระทำการดังกล่าวมีอายุไม่ถึง 18 ปี” เป็นอาชญากรรมของรัฐบาลกลาง

กล่าวโดยย่อ เพื่อให้มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าเป็นการค้ามนุษย์ทางเพศ การกระทำทางเพศที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่จะต้องมี “การบังคับ การฉ้อโกง และการบังคับขู่เข็ญ” ซึ่งอาจดูเหมือนใครบางคน – สมาชิกในครอบครัว คู่รักที่โรแมนติก หรือผู้อำนวยความสะดวกทางการตลาดที่เรียกขานว่าเป็น “แมงดา” ” หรือ “มาดาม” – ทำร้ายร่างกายหรือข่มขู่ผู้ใหญ่คนอื่นในเรื่องเพศเพื่อเงินหรือทรัพยากร

สำหรับผู้เยาว์ การแลกเปลี่ยนทางเพศใด ๆ และทั้งหมด – นั่นคือการค้าประเวณีเพื่อสิ่งที่มีค่าเช่นเงินสดหรืออาหาร – ถือเป็นการค้ามนุษย์ทางเพศ

การค้ามนุษย์ทางเพศพบได้บ่อยแค่ไหน?

ข้อมูลการค้ามนุษย์คือ เลอะเทอะ และ วัดยาก. ผู้รอดชีวิตอาจลังเลที่จะเปิดเผยการแสวงหาประโยชน์จากความกลัวที่จะถูกเนรเทศ หากไม่มีเอกสารหรือถูกจับกุม ที่นำไปสู่การรายงานต่ำกว่าความเป็นจริง

วิธีหนึ่งในการประมาณจำนวนผู้ถูกค้ามนุษย์ในสหรัฐอเมริกาคือการปรึกษารายงานเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลกลาง ตามที่แนะนำโดยองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ต่อต้านการค้ามนุษย์ Freedom Network USA.

ตัวอย่างเช่น รัฐบาลกลาง สำนักงานเหยื่ออาชญากรรม ให้บริการลูกค้าทั้งหมด 9,854 ราย ซึ่งบางรายระบุว่าเป็นผู้ถูกค้ามนุษย์ บางรายแสดง “สัญญาณบ่งชี้ที่ชัดเจนของการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์” ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2562 ถึงมิถุนายน 2563 กรมอนามัยและบริการมนุษย์ สำนักค้ามนุษย์ ให้บริการผู้รอดชีวิตจากการค้ามนุษย์ 2,398 รายในช่วงปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลจากสำนักงานเดียวกันยังแสดงให้เห็นว่า 25,597 “เหยื่อที่อาจตกเป็นเหยื่อ” จากการค้ามนุษย์และแรงงานทางเพศ ได้รับการระบุผ่านการโทรศัพท์ไปยังสายด่วนการค้ามนุษย์แห่งชาติ

อีกครั้ง ข้อมูลนี้ไม่สมบูรณ์ – หากผู้รอดชีวิตไม่ได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลเฉพาะเหล่านี้หรือเรียกสายด่วนเฉพาะเหล่านี้ พวกเขาจะไม่แสดงที่นี่

การค้ามนุษย์ทางเพศมีลักษณะอย่างไร?

เช่นเดียวกับ อื่น ๆ ทางเพศ อาชญากรรมเช่นเดียวกับการข่มขืน ผู้รอดชีวิตจากการค้ามนุษย์ทางเพศมักประสบกับความรุนแรงจากมือของคนที่พวกเขารู้จัก ไม่ใช่คนแปลกหน้าโดยสมบูรณ์

โปสเตอร์หนัง 'Taken'

ภาพยนตร์อย่าง ‘Taken’ และภาคต่อมากมาย นำเสนอสถานการณ์การค้าประเวณีที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งวัยรุ่นชาวอเมริกันในต่างประเทศถูกลักพาตัวไปขายเป็นทาสทางเพศ

EuropaCorp

การศึกษาจาก Covenant House นิวยอร์กซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่เน้นไปที่เยาวชนไร้บ้าน พบว่า 36% ของผู้รอดชีวิตจากการค้ามนุษย์ 22 คนในแบบสำรวจของพวกเขาถูกค้าโดยสมาชิกในครอบครัวโดยตรง เช่น พ่อแม่ มีเพียงสี่คนเท่านั้นที่รายงานว่า “ถูกลักพาตัวและไม่เต็มใจ”

บ่อยครั้งที่เหยื่อค้ามนุษย์อายุน้อยกว่า คนข้ามเพศ หรือ วัยรุ่นไร้บ้าน ที่แลกเปลี่ยนเพศกับผู้อื่นเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ที่พักพิง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ อาหาร และการดูแลสุขภาพ การค้ามนุษย์มักดูเหมือนคนอ่อนแอที่ต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดใน โลกที่มีความรุนแรงและแสวงประโยชน์.

“พวกเขากำลังสร้างวิธีแก้ปัญหาทางเพศสำหรับปัญหาที่ไม่เกี่ยวกับเพศ” นักวิจัยจากซานฟรานซิสโกกล่าว Alexandra Lutnick.

ภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา เยาวชนเหล่านี้เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์เนื่องจากอายุของพวกเขา แต่พวกเขาอาจจะ ปฏิเสธฉลาก, เงื่อนไขที่ต้องการ เช่น “งานบริการทางเพศเพื่อเอาชีวิตรอด” หรือ “การค้าประเวณี” เพื่อบรรยายประสบการณ์ของพวกเขา

เหยื่อการค้ามนุษย์ที่มีเพศสัมพันธ์เพื่อเอาชีวิตรอด อาจถูกจับกุม แทนที่จะให้ความช่วยเหลือเช่น ที่อยู่อาศัยหรือการดูแลสุขภาพ. หากไม่สามารถพิสูจน์ “การบังคับ ฉ้อโกง หรือการบังคับ” หรือหากพวกเขาปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามในการสอบสวนทางอาญา พวกเขาเสี่ยงที่จะเปลี่ยนจาก เหยื่ออาชญากร ในสายตาของผู้บังคับใช้กฎหมาย นั่นอาจหมายถึงข้อหาค้าประเวณี ความผิดทางอาญา หรือการเนรเทศ

การลงโทษดังกล่าวมักใช้กับ ผู้รอดชีวิตจากการค้าประเวณีผิวดำ ชนพื้นเมือง เพศทางเลือก คนข้ามเพศ และไม่มีเอกสาร. เยาวชนผิวดำคือ โดนจับผิดสัดส่วน สำหรับความผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณี แม้ว่าตามกฎหมายว่าด้วยการค้าประเวณีที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะก็คือการค้ามนุษย์ทางเพศ

อะไรคือความแตกต่างระหว่างงานบริการทางเพศกับการค้ามนุษย์ทางเพศ?

งานบริการทางเพศและการค้าประเวณีในทางกฎหมายและในทางที่มีความหมายอื่น ๆ นั้นแตกต่างกัน

งานเซ็กส์คือ ยินยอมให้ผู้ใหญ่ร่วมเพศสัมพันธ์. ในเกือบทุกรัฐของสหรัฐอเมริกา มันคือ a ความผิดทางอาญามีโทษปรับและกระทั่งโทษจำคุก

การค้ามนุษย์ทางเพศนั้นไม่ได้รับความยินยอม และโดยทั่วไปถือว่าเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงกว่า

กลุ่มผู้ให้บริการทางเพศส่วนใหญ่ยอมรับว่าบริการทางเพศไม่ใช่การค้ามนุษย์ทางเพศโดยเนื้อแท้ แต่ผู้ให้บริการทางเพศอาจถูกบังคับ การฉ้อโกง และการบังคับขู่เข็ญ เพราะพวกเขาทำงานในวิชาชีพที่ถูกตราหน้าว่าเป็นอาชญากร. ผู้ให้บริการทางเพศซึ่งมีประสบการณ์ตรงตามมาตรฐานทางกฎหมายของการค้ามนุษย์อาจยังกลัวที่จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตำรวจและเสี่ยงต่อการถูกจับกุมในข้อหาค้าประเวณี

ในทางกลับกัน ผู้ให้บริการทางเพศอาจถูกตำรวจและผู้สนับสนุนจับผิดว่าเป็น “การค้ามนุษย์” และพบว่าตัวเอง อยู่ในความดูแลของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานบริการสังคม.

สิ่งที่สามารถทำได้?

จากการวิจัยของฉัน การลดการค้ามนุษย์ทางเพศจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นตั้งแต่แรก นั่นหมายถึงการสร้างใหม่ เครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมของสหรัฐอเมริกาที่แข็งแกร่งและสนับสนุน เพื่อต่อต้านความยากจนและความไม่มั่นคงของที่อยู่อาศัย

[Over 100,000 readers rely on The Conversation’s newsletter to understand the world. Sign up today.]

ในระหว่างนี้ เหยื่อการค้ามนุษย์จะได้รับประโยชน์จากความพยายามของเจ้าหน้าที่แนวหน้าในการต่อสู้กับการเหยียดเชื้อชาติ การกีดกันทางเพศ และคนข้ามเพศ ตีตราและใส่ร้ายป้ายสี เหยื่อผู้เคราะห์ร้ายที่ไม่เป็นไปตามที่ผู้คนคาดหวัง และกำลังดิ้นรนเอาชีวิตรอดบทสนทนา

Corinne Schwarz, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านเพศ สตรี และเพศศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอคลาโฮมา

บทความนี้ถูกตีพิมพ์ซ้ำจาก บทสนทนา ภายใต้ใบอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ อ่าน บทความต้นฉบับ.

การค้ามนุษย์ทางเพศไม่ใช่สิ่งที่คุณคิด: 4 ตำนานที่ถูกเปิดเผย – และ 1 วิธีในโลกแห่งความเป็นจริงในการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ


โดย Corinne Schwarz, มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอคลาโฮมา

แนวคิดที่ว่าการค้ามนุษย์ทางเพศเป็นปัญหาสังคมเร่งด่วนที่นำมาเล่าสู่กันฟังในสื่อต่างๆ ของอเมริกา จากรายงานของพรรครีพับลิกันสหรัฐฯ Matt Gaetz’s กล่าวหาค้าสาววัยรุ่น เพื่อหักล้างทฤษฎีสมคบคิดของ QAnon เกี่ยวกับ แหวนทาสทางเพศที่ดำเนินการผ่านร้านค้าปลีกออนไลน์ Wayfair.

การรับรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ทางเพศเกี่ยวข้องกับหญิงสาวที่เฉยเมยซึ่งถูกจับโดยผู้ค้ามนุษย์ที่ก้าวร้าว ผู้หญิงคนนั้นถูกซ่อนไว้และรอการช่วยชีวิตจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เธอน่าจะเป็นคนผิวขาว เพราะตามที่นักวิชาการด้านกฎหมาย Jayashri Srikantiah เขียนไว้ว่า “เหยื่อที่เป็นสัญลักษณ์” ของการค้ามนุษย์มักถูกพรรณนาในลักษณะนี้

นี่คือโครงเรื่องของ “ถ่าย“ ภาพยนตร์ที่วัยรุ่นอเมริกันถูกลักพาตัวไปต่างประเทศและขายเป็นทาสทางเพศ ความกังวลดังกล่าวเป็นเชื้อเพลิง โพสต์ไวรัล และ วิดีโอ TikTok เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ที่ถูกกล่าวหาแต่ไม่ได้รับการพิสูจน์ในลานจอดรถ ห้างสรรพสินค้า และร้านพิซซ่าของอิเกีย

นี่ไม่ใช่วิธีที่การค้ามนุษย์ทางเพศมักเกิดขึ้น

ตั้งแต่ปี 2013 ฉันมี วิจัย การค้ามนุษย์ในแถบมิดเวสต์ของสหรัฐ ในการสัมภาษณ์หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ผู้ให้บริการทางการแพทย์ ผู้จัดการคดี ผู้ให้การสนับสนุนเหยื่อ และทนายความด้านการย้ายถิ่นฐาน ข้าพเจ้าพบว่าแม้แต่เจ้าหน้าที่แนวหน้าเหล่านี้ กำหนดและนำไปใช้ไม่สอดคล้องกัน ป้ายกำกับ “เหยื่อการค้ามนุษย์” – โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงการค้ามนุษย์ทางเพศ นั่นทำให้ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ยากขึ้นสำหรับผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ในการขอความช่วยเหลือจากผู้ถูกค้ามนุษย์

นี่คือข้อเท็จจริงและกฎหมาย

การค้ามนุษย์ทางเพศคืออะไร?

NS พระราชบัญญัติเหยื่อการค้ามนุษย์และการคุ้มครองความรุนแรง พ.ศ. 2543 ให้คำจำกัดความทางกฎหมายอย่างเป็นทางการสำหรับการค้าประเวณีและการค้าแรงงานในสหรัฐอเมริกา

มันทำให้ “การค้ามนุษย์ซึ่งการกระทำทางเพศเชิงพาณิชย์เกิดจากการบังคับ การฉ้อโกง หรือการบังคับขู่เข็ญ หรือบุคคลที่ถูกชักจูงให้กระทำการดังกล่าวมีอายุไม่ถึง 18 ปี” เป็นอาชญากรรมของรัฐบาลกลาง

กล่าวโดยย่อ เพื่อให้มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าเป็นการค้ามนุษย์ทางเพศ การกระทำทางเพศที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่จะต้องมี “การบังคับ การฉ้อโกง และการบังคับขู่เข็ญ” ซึ่งอาจดูเหมือนใครบางคน – สมาชิกในครอบครัว คู่รักที่โรแมนติก หรือผู้อำนวยความสะดวกทางการตลาดที่เรียกขานว่าเป็น “แมงดา” ” หรือ “มาดาม” – ทำร้ายร่างกายหรือข่มขู่ผู้ใหญ่คนอื่นในเรื่องเพศเพื่อเงินหรือทรัพยากร

สำหรับผู้เยาว์ การแลกเปลี่ยนทางเพศใด ๆ และทั้งหมด – นั่นคือการค้าประเวณีเพื่อสิ่งที่มีค่าเช่นเงินสดหรืออาหาร – ถือเป็นการค้ามนุษย์ทางเพศ

การค้ามนุษย์ทางเพศพบได้บ่อยแค่ไหน?

ข้อมูลการค้ามนุษย์คือ เลอะเทอะ และ วัดยาก. ผู้รอดชีวิตอาจลังเลที่จะเปิดเผยการแสวงหาประโยชน์จากความกลัวที่จะถูกเนรเทศ หากไม่มีเอกสารหรือถูกจับกุม ที่นำไปสู่การรายงานต่ำกว่าความเป็นจริง

วิธีหนึ่งในการประมาณจำนวนผู้ถูกค้ามนุษย์ในสหรัฐอเมริกาคือการปรึกษารายงานเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลกลาง ตามที่แนะนำโดยองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ต่อต้านการค้ามนุษย์ Freedom Network USA.

ตัวอย่างเช่น รัฐบาลกลาง สำนักงานเหยื่ออาชญากรรม ให้บริการลูกค้าทั้งหมด 9,854 ราย ซึ่งบางรายระบุว่าเป็นผู้ถูกค้ามนุษย์ บางรายแสดง “สัญญาณบ่งชี้ที่ชัดเจนของการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์” ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2562 ถึงมิถุนายน 2563 กรมอนามัยและบริการมนุษย์ สำนักค้ามนุษย์ ให้บริการผู้รอดชีวิตจากการค้ามนุษย์ 2,398 รายในช่วงปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลจากสำนักงานเดียวกันยังแสดงให้เห็นว่า 25,597 “เหยื่อที่อาจตกเป็นเหยื่อ” จากการค้ามนุษย์และแรงงานทางเพศ ได้รับการระบุผ่านการโทรศัพท์ไปยังสายด่วนการค้ามนุษย์แห่งชาติ

อีกครั้ง ข้อมูลนี้ไม่สมบูรณ์ – หากผู้รอดชีวิตไม่ได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลเฉพาะเหล่านี้หรือเรียกสายด่วนเฉพาะเหล่านี้ พวกเขาจะไม่แสดงที่นี่

การค้ามนุษย์ทางเพศมีลักษณะอย่างไร?

เช่นเดียวกับ อื่น ๆ ทางเพศ อาชญากรรมเช่นเดียวกับการข่มขืน ผู้รอดชีวิตจากการค้ามนุษย์ทางเพศมักประสบกับความรุนแรงจากมือของคนที่พวกเขารู้จัก ไม่ใช่คนแปลกหน้าโดยสมบูรณ์

โปสเตอร์หนัง 'Taken'

ภาพยนตร์อย่าง ‘Taken’ และภาคต่อมากมาย นำเสนอสถานการณ์การค้าประเวณีที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งวัยรุ่นชาวอเมริกันในต่างประเทศถูกลักพาตัวไปขายเป็นทาสทางเพศ

EuropaCorp

การศึกษาจาก Covenant House นิวยอร์กซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่เน้นไปที่เยาวชนไร้บ้าน พบว่า 36% ของผู้รอดชีวิตจากการค้ามนุษย์ 22 คนในแบบสำรวจของพวกเขาถูกค้าโดยสมาชิกในครอบครัวโดยตรง เช่น พ่อแม่ มีเพียงสี่คนเท่านั้นที่รายงานว่า “ถูกลักพาตัวและไม่เต็มใจ”

บ่อยครั้งที่เหยื่อค้ามนุษย์อายุน้อยกว่า คนข้ามเพศ หรือ วัยรุ่นไร้บ้าน ที่แลกเปลี่ยนเพศกับผู้อื่นเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ที่พักพิง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ อาหาร และการดูแลสุขภาพ การค้ามนุษย์มักดูเหมือนคนอ่อนแอที่ต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดใน โลกที่มีความรุนแรงและแสวงประโยชน์.

“พวกเขากำลังสร้างวิธีแก้ปัญหาทางเพศสำหรับปัญหาที่ไม่เกี่ยวกับเพศ” นักวิจัยจากซานฟรานซิสโกกล่าว Alexandra Lutnick.

ภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา เยาวชนเหล่านี้เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์เนื่องจากอายุของพวกเขา แต่พวกเขาอาจจะ ปฏิเสธฉลาก, เงื่อนไขที่ต้องการ เช่น “งานบริการทางเพศเพื่อเอาชีวิตรอด” หรือ “การค้าประเวณี” เพื่อบรรยายประสบการณ์ของพวกเขา

เหยื่อการค้ามนุษย์ที่มีเพศสัมพันธ์เพื่อเอาชีวิตรอด อาจถูกจับกุม แทนที่จะให้ความช่วยเหลือเช่น ที่อยู่อาศัยหรือการดูแลสุขภาพ. หากไม่สามารถพิสูจน์ “การบังคับ ฉ้อโกง หรือการบังคับ” หรือหากพวกเขาปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามในการสอบสวนทางอาญา พวกเขาเสี่ยงที่จะเปลี่ยนจาก เหยื่ออาชญากร ในสายตาของผู้บังคับใช้กฎหมาย นั่นอาจหมายถึงข้อหาค้าประเวณี ความผิดทางอาญา หรือการเนรเทศ

การลงโทษดังกล่าวมักใช้กับ ผู้รอดชีวิตจากการค้าประเวณีผิวดำ ชนพื้นเมือง เพศทางเลือก คนข้ามเพศ และไม่มีเอกสาร. เยาวชนผิวดำคือ โดนจับผิดสัดส่วน สำหรับความผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณี แม้ว่าตามกฎหมายว่าด้วยการค้าประเวณีที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะก็คือการค้ามนุษย์ทางเพศ

อะไรคือความแตกต่างระหว่างงานบริการทางเพศกับการค้ามนุษย์ทางเพศ?

งานบริการทางเพศและการค้าประเวณีในทางกฎหมายและในทางที่มีความหมายอื่น ๆ นั้นแตกต่างกัน

งานเซ็กส์คือ ยินยอมให้ผู้ใหญ่ร่วมเพศสัมพันธ์. ในเกือบทุกรัฐของสหรัฐอเมริกา มันคือ a ความผิดทางอาญามีโทษปรับและกระทั่งโทษจำคุก

การค้ามนุษย์ทางเพศนั้นไม่ได้รับความยินยอม และโดยทั่วไปถือว่าเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงกว่า

กลุ่มผู้ให้บริการทางเพศส่วนใหญ่ยอมรับว่าบริการทางเพศไม่ใช่การค้ามนุษย์ทางเพศโดยเนื้อแท้ แต่ผู้ให้บริการทางเพศอาจถูกบังคับ การฉ้อโกง และการบังคับขู่เข็ญ เพราะพวกเขาทำงานในวิชาชีพที่ถูกตราหน้าว่าเป็นอาชญากร. ผู้ให้บริการทางเพศซึ่งมีประสบการณ์ตรงตามมาตรฐานทางกฎหมายของการค้ามนุษย์อาจยังกลัวที่จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตำรวจและเสี่ยงต่อการถูกจับกุมในข้อหาค้าประเวณี

ในทางกลับกัน ผู้ให้บริการทางเพศอาจถูกตำรวจและผู้สนับสนุนจับผิดว่าเป็น “การค้ามนุษย์” และพบว่าตัวเอง อยู่ในความดูแลของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานบริการสังคม.

สิ่งที่สามารถทำได้?

จากการวิจัยของฉัน การลดการค้ามนุษย์ทางเพศจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นตั้งแต่แรก นั่นหมายถึงการสร้างใหม่ เครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมของสหรัฐอเมริกาที่แข็งแกร่งและสนับสนุน เพื่อต่อต้านความยากจนและความไม่มั่นคงของที่อยู่อาศัย

[Over 100,000 readers rely on The Conversation’s newsletter to understand the world. Sign up today.]

ในระหว่างนี้ เหยื่อการค้ามนุษย์จะได้รับประโยชน์จากความพยายามของเจ้าหน้าที่แนวหน้าในการต่อสู้กับการเหยียดเชื้อชาติ การกีดกันทางเพศ และคนข้ามเพศ ตีตราและใส่ร้ายป้ายสี เหยื่อที่ไม่ได้มองอย่างที่คนอื่นคาดหวัง และกำลังดิ้นรนเอาชีวิตรอดบทสนทนา

Corinne Schwarz, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านเพศ สตรี และเพศศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอคลาโฮมา

บทความนี้ถูกตีพิมพ์ซ้ำจาก บทสนทนา ภายใต้ใบอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ อ่าน บทความต้นฉบับ.

เมื่อภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเกิดขึ้น ฉันได้ยินแต่คำโกหกที่อาการซึมเศร้าบอกฉัน

ตามที่บอกไป เอริก้า ริมลิงเกอร์

หลัง จาก พยายาม มี บุตร มาก กว่า ปี หนึ่ง ฉัน กับ สามี รู้สึก ตื่นเต้น เมื่อ รู้ ว่า ฉัน ตั้ง ท้อง ลูก สาว. ฉันตื่นเต้นมากที่ได้อ่านเกี่ยวกับวิธีธรรมชาติในการสนับสนุนร่างกายที่เปลี่ยนแปลงของฉัน จ้างดูลา และเตรียมพร้อมสำหรับการคลอดบุตร ของฉัน ตั้งครรภ์ เป็นไปอย่างราบรื่น และถึงแม้ว่าฉันจะถูกข่มขู่โดยกระบวนการเกิด แต่ฉันเห็นว่านี่เป็นจุดสุดยอดของกระบวนการที่มีสุขภาพดีและมีความสุขในการเป็นแม่

แต่ฉันถูกปิดบังโดยความเป็นจริงของการเป็นพ่อแม่ใหม่

ฉันเชื่อ ให้นมลูก จะเป็นกระบวนการทางสัญชาตญาณที่ทารกและแม่ย่อมรู้หรือเรียนรู้ตามธรรมชาติ มันไม่ใช่ เราปรึกษาพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้นมบุตร doula และอื่นๆ ไม่มีอะไรทำงาน แต่ฉันไม่ต้องการให้ขวดนมกับลูกสาวและเอาไปให้นมแม่ด้วยเข็มฉีดยา ฉันลงเอยด้วย โรคเต้านมอักเสบ และปวดเส้นประสาทที่แขนจากการอุ้มเธอในท่าพยาบาลเป็นเวลานาน ฉันเห็นนักกายภาพบำบัดที่บอกฉันว่าอย่าอุ้มลูกสาว ฉันหยุดไปกายภาพบำบัดด้วยความเหลือเชื่อและผิดหวัง

นอนตื่นกลางดึกด้วยแขนชาและชา ฉันพัฒนา ความวิตกกังวล มากกว่าฉัน นอนไม่หลับ. สามีที่คอยสนับสนุนฉันให้เวลาและพื้นที่ในการงีบหลับ แต่ฉันทำไม่ได้ มีความกดดันมากเกินไป “ฉันมีชั่วโมง” ฉันจะบอกตัวเอง “เร็วเข้านอน!” ฉันทำไม่ได้ ฉันลองใช้ยานอนหลับที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์และยานอนหลับตามใบสั่งแพทย์มาหลายตัว แต่สุดท้ายก็เหนื่อยมากขึ้นเท่านั้น และนอนไม่หลับ มีอยู่ช่วงหนึ่ง ฉันไปเกือบสองวันเต็มโดยไม่ได้นอน

การลุกจากเตียงและไปที่โซฟานั้นใช้พลังงานอย่างมาก สามีของฉันจะถามฉันว่า “วันนี้คุณอยากทำอะไร” ฉันแค่อยากจะอยู่รอด ฉันสูญเสียความปรารถนาที่จะทำอะไรทั้งหมด ฉันเห็นหน้าที่ดูแลลูกของฉันเป็นวัฏจักรที่ไร้จุดหมายและไม่มีที่สิ้นสุด ฉันเคยสนุกกับกิจกรรมทุกประเภท เช่น การเดินเล่น การเขียนบล็อก และการฝึกคัดลายมือ ตอนนี้ฉันไม่มีอะไรสนุกเลย ฉันจะนอนบนโซฟาไม่นอน มีบางอย่างในตัวฉันแตกสลาย

ฉันไปเยี่ยมหลังคลอดหกสัปดาห์กับ OB-GYN เพื่อนร่วมงานที่ฉันรู้จักและไว้วางใจมาเกือบเจ็ดปี เธอมองมาที่ฉันและพูดว่า “ฉันเป็นห่วงคุณ” ฉันเริ่มร้องไห้ในที่ทำงานของเธอ อย่างอ่อนโยนที่สุด เธอแนะนำว่าฉันมีอาการของ ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด. ในระดับสติปัญญา ฉันรู้ว่าฉันมีอาการเกือบทุกอย่าง

แต่อาการที่ร้ายกาจที่สุดของภาวะซึมเศร้าหลังคลอดคือการโกหก โดยบอกว่าโรคนี้เป็นข้อบกพร่องส่วนบุคคล ซึ่งคุณสามารถเอาชนะได้โดยลำพังหากคุณเข้มแข็งขึ้นเล็กน้อยหรือฉลาดขึ้นเพียงเล็กน้อย ฉันอธิบายกับแพทย์ว่าถ้าฉันสามารถจัดการกับปัญหา “ของจริง” ได้ ซึ่งฉันแย้งว่าเป็นปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทุกอย่างจะเรียบร้อย ฉันมีแผน: ฉันจะหยุดพยายามให้นมลูก “เมื่อนมของฉันหมด” ฉันบอกหมอว่า “มันจะดีขึ้น”

ฉันกำลังทุกข์ทรมานจากโรคที่รักษาได้ และแพทย์ของฉันพยายามให้ฉันเริ่ม การรักษา: ยาที่เรียกว่าเซอทราลีน ฉันเป็นเภสัชกร ฉันจึงรู้ว่าปลอดภัยสำหรับคุณแม่ที่ให้นมลูกและรักษาอาการวิตกกังวลได้เช่นกัน แต่ฉันปฏิเสธโดยบอกว่ามันจะทำให้อาการนอนไม่หลับของฉันแย่ลงจากผลข้างเคียง เธอไม่เข้าใจเหรอ? ฉันไม่สามารถให้นมลูก นอนหลับ หรือแม้กระทั่งเป็นแม่คน

ผ่านเลนส์ของภาวะซึมเศร้า ฉันเห็นสามีที่คอยสนับสนุนว่า “ทำได้ดีกว่า” ฉันในแผนกการเลี้ยงดูบุตร “เขาเป็นผู้ดูแลที่ดีกว่า” ฉันคิด “เขาไม่ฟุ้งซ่าน ทำไมฉันจะสนุกกับมันไม่ได้”

วันหนึ่ง เมื่อลูกสาวของฉันอายุประมาณ 7 หรือ 8 สัปดาห์ ฉันนอนไม่หลับและรู้สึกเหมือนล้มเหลว ฉันบอกสามีว่า “ลูกสาวของฉันคงจะดีกว่านี้ถ้าไม่มีฉัน” สามีของฉันเริ่มร้องไห้ ฉันไม่เคยเห็นเขาร้องไห้เลยตลอด 18 ปีที่ฉันรู้จักเขา นั่นคือการโทรปลุกของฉัน ฉันรู้แล้วว่าฉันต้องพยายามต่อสู้ แต่มันรู้สึกท่วมท้นจนไม่รู้จะเริ่มตรงไหน

“กรอกยาตามที่แพทย์สั่ง” สามีบอก ฉันทำและปริมาณน้อยเกินไป ฉันเห็น จิตแพทย์. มันเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดที่ฉันเคยทำ จิตแพทย์ถามผมว่า “ถ้าคุณเป็นมะเร็ง คุณจะปฏิเสธการรักษาไหม” เธอพูดว่า “ฉันสัญญาว่าเราจะพาคุณเข้านอน” ในที่สุดฉันก็รู้สึกว่าถูกมองเห็น เมื่อคุณเป็นโรคซึมเศร้า คุณรู้สึกว่าไม่มีใครสามารถเข้าใจความเจ็บปวดของคุณได้ แต่เมื่อฉันเห็นจิตแพทย์ ก็มีความหวังเล็กๆ

ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ประกายแห่งความหวังก็กลายเป็นรังสี การทำงานกับนักบำบัดและจิตแพทย์ ความคิดของฉันเปลี่ยนไป นี่คือโรคที่ฉันรู้ มันไม่ใช่ข้อบกพร่องกับฉัน เราพบยาแก้ซึมเศร้าในปริมาณที่เหมาะสม และพบยานอนหลับที่ช่วยให้ฉันนอนหลับได้สี่ถึงห้าชั่วโมงต่อคืน ฉันต้องเรียนรู้วิธีนอนใหม่ อาการปวดเส้นประสาทที่แขนของฉันได้รับการรักษาด้วยการไปพบหมอนวดเพียงครั้งเดียว เมื่อฉันหายดี ฉันรู้สึกไม่ร่าเริงแต่เหมือนได้พลังงานกลับมาและความสนใจในการทำสิ่งต่างๆ และยาไม่ได้ช่วยอะไรฉันเลย ฉันก็ทุ่มเทเหมือนกัน ฉันหยุดการแยกตัวและเริ่มตอบกลับข้อความและเดินเล่น

เมื่อถึงเดือนที่ 6 หลังคลอด ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองอีกครั้ง ฉันสามารถลดยานอนหลับได้ ฉันสามารถอยู่ในงานแต่งงานของพี่สาวและงานแต่งงานอีกครั้งในสุดสัปดาห์เดียวกัน! ฉันสามารถออกจากยากล่อมประสาทได้ช้าและพบจิตแพทย์น้อยลงเรื่อยๆ ถึงแม้ว่าฉันจะยังพบนักบำบัดโรคอยู่ก็ตาม แม้ว่าฉันจะรู้สึกดีขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นของการรักษา แต่การฟื้นตัวเต็มที่ใช้เวลาประมาณหนึ่งปีครึ่ง

เมื่อฉันมองย้อนกลับไปที่ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด ฉันรู้ว่าถ้าจำเป็นต้องกลับไปใช้ยา ฉันจะทำอย่างแน่นอน การรักษาโรคนี้คือสิ่งที่ฉันสามารถทำได้เพื่อเป็นแม่ที่ดีที่สุดสำหรับลูกสาวของฉัน

ทรัพยากร
การใช้สารเสพติดและการบริหารบริการสุขภาพจิต
เดือนมีนาคมของ Dimes

Women Say California Insurer Makes It Too Hard to Get Drug for Postpartum Depression

By April Dembosky, KQED, Kaiser Health News

When Miriam McDonald decided she wanted to have another baby at age 44, her doctor told her she had a better chance of winning the lottery. So when she got pregnant right away, she and her husband were thrilled. But within three days of giving birth to their son, in September 2019, everything shifted.

“I was thinking, ‘Oh my God, what did I do?’ I just brought this baby into this world and I can barely take care of myself right now,” she recalled. “I feel exhausted. I haven’t slept in three days. I haven’t really eaten in three days.”

As the weeks went by, her depression got worse. She felt sad, but also indifferent. She didn’t want to hold her baby, she didn’t want to change him. She says she felt no connection with him.

This confused her — she never felt anything like this after her first two kids — and she worried her mood might hurt her son. Untreated postpartum depression can affect babies’ cognitive and social development. For the mother, it can be life or death. Suicide accounts for up to 20% of maternal deaths.

“Every day, I was crying. Every day, I felt like I just wanted to die. Every day, I thought about ending my life,” said McDonald, who lives in Vacaville, California, and works as an IT professional at the University of California-Davis.

She went to Kaiser Permanente, her health care provider, for help. (KHN is not affiliated with Kaiser Permanente.) She said doctors there put her on a merry-go-round of medication trial and error. The first drug her doctor prescribed made her anxious. Upping the dose of a second drug gave her horrific nightmares. A third drug gave her auditory and visual hallucinations that took seven weeks to go away after she stopped taking it.

Then, her psychiatrist retired. And when McDonald complained to her new psychiatrist that she was still depressed, four months after giving birth, the physician suggested more medications.

“I was desperate,” McDonald said. “I was like, ‘I’m trying to help myself, but things are just getting worse. So what am I left with?'”

She did her own research and learned about a new treatment, brexanolone. It’s the first and only drug approved by the Food and Drug Administration specifically to treat postpartum depression, which affects 1 in 8 new mothers in the United States. Instead of targeting the serotonin system in the brain, like many antidepressants, brexanolone replenishes a hormone metabolite that gets depleted after childbirth: allopregnanolone. Some doctors call allopregnanolone, which is produced by progesterone, “nature’s Valium” because it helps regulate neurotransmitters that affect mood. After giving birth, natural levels of estrogen, progesterone and allopregnanolone all plummet rapidly, making some women vulnerable to postpartum depression. Brexanolone is a synthetic version of allopregnanolone, delivered through an IV infusion over the course of 60 hours. It costs $34,000 per treatment.

In clinical trials, 75% of women who got brexanolone started to feel better immediately after the three-day treatment. Half the women went into remission. In the placebo group, 56% of women responded and a quarter went into remission. In practice, doctors are seeing that the effectiveness of the drug in the field mirrors the trial results.

“People walk out of the hospital, wanting to be with their child, wanting to return home,” said Dr. Riah Patterson, who has been treating women with brexanolone at the University of North Carolina-Chapel Hill since it became available in summer 2019. “There is a hopefulness, a brightness. You can really see that transformation in the hospital room over those 60 hours. It’s pretty miraculous.”

McDonald wanted to try it.

But when she asked her doctor for brexanolone, she was told no. In an email, the doctor wrote that the existing studies were “not very impressive.” She added that McDonald did not meet Kaiser Permanente’s criteria for the drug: She would first have to try — and fail to improve with — four medications and electroconvulsive therapy (ECT) before she could try brexanolone. And she had to be six months or less postpartum to try it at all. For Miriam, the clock had run out. She wondered, How could anyone qualify?

‘Unacceptable Burden’ on New Moms


For the first year of her son’s life, Miriam McDonald says, all her smiles were fake or strained. She struggled to find effective treatment for severe postpartum depression.(KEITH MCDONALD)

Kaiser Permanente’s guidance is an outlier. An analysis of guidelines from a dozen health plans revealed that three of them require women to fail treatment with at least one other medication before trying brexanolone. One plan, California’s Medicaid program for low-income women, requires two fails. But KP is the only system analyzed that recommends women first fail four drugs, as well as ECT.

“That’s absurd. So I’m assuming no woman will ever have the opportunity to try brexanolone?” said UNC’s Patterson, one of several experts on postpartum depression who questioned KP’s guidance.

“Asking someone to fail four oral antidepressants is an unacceptable burden that will undoubtedly create more harm than good,” said Bethany Sasaki, who runs the Midtown Birth Center in Sacramento, California, and is licensed to administer brexanolone.

Psychiatrist Dr. Shannon Clark, who’s been administering brexanolone at UC Davis Medical Center for the past two years, seeing positive results, said there are a lot of reasons new moms may not be candidates for one medication, let alone four: taking pills while breastfeeding could be too anxiety-provoking; some women may not be able to adhere to a daily pill regimen; or they may have a liver condition that contraindicates those medications. Clark called Kaiser Permanente’s guidance “terrible.”

It could also be illegal, according to some California lawmakers and mental health advocates. Under a California state law that took effect this January, health plans must conform to generally accepted standards of care, including scientific literature and expert consensus, when making decisions about mental health treatment.

“If Kaiser is making it effectively impossible to get a particular, important mental health treatment, that could definitely be a violation of our parity law,” said state Sen. Scott Wiener (D-San Francisco), the bill’s author.

KP officials responded by saying they always follow the law. They also say its integrated structure — as both the health insurer and the health provider — makes it different from traditional insurers. At KP, a patient’s doctor determines whether a medication is appropriate, not the health plan, and the criteria doctors use are recommendations, not requirements or prerequisites that patients need to “exhaust,” said Dr. Maria Koshy, KP’s chair of psychiatry for Northern California.

“At the end of the day, this is an individual clinical decision by both the provider — the physician — and the patient,” she said.

But inside KP, the workplace culture is such that doctors are expected to follow these recommendations, according to former KP clinicians who spoke on background — as well as legislative experts familiar with KP’s model. They say that when KP doctors deviate from the recommendations, they can get questioned or face other consequences.

“These physicians know that if they start routinely ignoring these bad recommendations, that that could have impacts on them professionally,” said Wiener, who has worked on several bills aimed at regulating KP and other insurers in California. “Whether it’s couched as a recommendation or a requirement is almost irrelevant. It has the same effect.”

To McDonald, her physician seemed to follow the recommended criteria as if they were requirements when she declined to prescribe brexanolone. Another patient, Yesenia Muñoz, got a similar response when she sought brexanolone treatment. KP’s grievance department sent her a letter denying the request because she had not failed enough medications.


After Yesenia Muñoz appealed to state regulators and received brexanolone, she says she felt calm and “happy enough to want to live.”(RAFAEL MUNOZ)

“When I talked to the caseworker at Kaiser that had denied the medication, he said that Zulresso was very expensive,” said Muñoz, referring to brexanolone’s brand name.

In addition to the $34,000 cost for brexanolone, the three-day hospital stay can tack on another $30,000 to a patient’s bill. Another complicating factor is the FDA requirement that health centers obtain special certification to infuse brexanolone, because of the risks of excessive sedation or fainting from the drug. KP doesn’t have the certifications yet to administer the treatment at its own hospitals, so it must pay outside hospitals to provide it for its patients. KP officials say they have plans to eventually open three of their own certified centers in Northern California.

Muñoz, 35, was devastated by the denial. She was overwhelmed by postpartum depression and anxiety shortly after her daughter was born in August 2020. But none of the medications or therapies KP offered her worked. Four months after giving birth, she still felt suicidal.

“I could get out the door sometimes and take the stroller and go walk, and my mind kept on saying, ‘If you just step in front of the car, it’s all going to go away,” she remembered.

Muñoz got help from family members and co-workers to appeal KP’s decision to the state, and after reviewing her medical records, regulators ordered KP to pay for the brexanolone treatment.

Muñoz received the treatment at UC Davis Medical Center, and she started feeling better within the first day.

“The nurse came in and she said something funny and I laughed,” Muñoz said. “It was the first time I had laughed in so long.”

She started looking through photos and videos of her daughter on her phone and she said it was like she was experiencing those moments for the first time. She started making plans for the future.

“It was like a switch flicked and it made me happy enough to want to live,” she said. “It saved my life.”

Sage Therapeutics, the maker of brexanolone, said KP’s approach to the new drug reflects “a lack of a sense of urgency for treating mental health.” Dr. Steve Kanes, Sage’s chief medical officer, said the company is working on making the treatment more accessible. Its biggest challenge has been getting enough health centers certified, across a wide enough geography, to reach women who need it. The company is studying a pill form of allopregnanolone that could eliminate the need for a hospital stay, but Kanes said that is still not close to being commercially available.

Stitching Up Legal Loopholes

In 2008, Congress passed a landmark federal law aimed at correcting disparities between how insurers pay for mental health treatments compared with care for physical health. The Mental Health Parity and Addiction Equity Act was later reinforced by provisions in the Affordable Care Act in 2010. But insurers found loopholes, creating overly restrictive or self-serving criteria that made it easy to deny services for mental health care and, as a result, save money.

California’s new law, SB 855, aimed to tighten those loopholes and has been hailed by advocates as a national model for mental health reform. It requires health plans to use clinically based, expert-recognized criteria and guidelines in making medical decisions, with the goal of limiting arbitrary or cost-driven denials for treatments of mental health or substance use disorders.

KP operates in eight states and Washington, D.C. In California, it is the largest insurer, and in 2011 held a 40% share of the market, covering 9.2 million patients. KP officials have questioned how the new state law applies to the Kaiser system, given its unique integrated structure as both health insurer and medical provider. For example, Koshy, the KP psychiatrist, said that SB 855’s requirement to comply with generally accepted standards of care “does not apply” to its brexanolone recommendations because they were developed and are used by the doctors, not the health plan administrators. When a reporter asked KP to provide the brexanolone policy its health plan uses for grievances or appeals, it said it didn’t have one.

“We 100% intended this law to apply to the care people get at Kaiser,” said Julie Snyder, government affairs director at the Steinberg Institute, which co-sponsored the law. “There is no place where we say Kaiser is exempt” because of its integrated structure.

Doctors at Kaiser have historically been “gatekeepers” for services in the system, more so than doctors who work with traditional insurers, said Meiram Bendat, an attorney and licensed psychotherapist who also advised legislators as the law was being drafted. It doesn’t matter if practice recommendations for brexanolone were written by doctors or administrators, or whether the recommendations are mandatory or optional, Bendat said, they must be in compliance with the law.

“If it’s inconsistent with generally accepted standards of care, then it has no place in California,” he said.

Some of KP’s recommended criteria for brexanolone are aligned with generally accepted standards of care; for example, reserving the drug for women who are six months or less postpartum, which was a criterion used in the clinical trials the FDA relied on when approving the drug.

But the recommendation that patients first try four or five alternative depression treatments before considering brexanolone conflicts with the judgment of half a dozen women’s health experts interviewed for this story. They say there just isn’t enough time to do that in the postpartum period — and too much is at stake.

Not only are babies at risk of developmental and emotional problems if their mother is depressed, husbands and partners are also at higher risk for depression and anxiety. And because new moms are learning to breastfeed, and figuring out what’s part of the new normal and what’s not, it can take months just to realize there’s a problem, said UNC’s Patterson.

“It takes so long for this illness to come to recognition and for someone to actually get into an appointment and actually be seen by a provider,” she said.

Despite Run-Around, a Quick Turnaround

Indeed, the FDA fast-tracked the approval of brexanolone, in part, because of how well and how quickly it worked, allowing women to feel better and get back to their families in three days.

“It’s new, it’s promising,” said KP’s Koshy, adding that “it’s not a benign medication.” Six women in the clinical trials felt faint or fainted, which is why the FDA requires women to be continuously monitored in certified health centers when getting the medication.

Also, the safety and efficacy data is limited, Koshy said. The clinical trials compared brexanolone only to placebo, not to alternative treatments. So while the data shows brexanolone works better than nothing, there’s no data on whether it works better than drugs like Zoloft, or better than electroconvulsive therapy.

Women who received the placebo in the trials also showed improvement in depressive symptoms — which is common in studies of depression treatments — but more women who received brexanolone showed improvement, and their improvement was more substantial and lasted longer, especially if their depression was more severe before treatment. Women with moderate depression who received the placebo did just as well, 30 days after treatment, as those who received brexanolone, which could be because they felt better on their own, or because other antidepressants they were allowed to take during the trial finally kicked in.

Koshy said KP is always reviewing practice recommendations as new evidence becomes available, but also acknowledged that KP’s recommendations for brexanolone have not been updated since they were developed two years ago, in July 2019.

Two weeks after this story first aired in Northern California, Koshy said KP is now reviewing the recommendations.

It is unclear what role California’s Department of Managed Health Care, the state agency that regulates KP, might play in resolving issues of access to the infusion. In a statement, department officials said they will review any criteria or guidelines the KP health plan uses for brexanolone, but the department does not have jurisdiction over physician decisions.

The department also monitors patient complaints when new medications or treatments begin to be used, in order to identify problems with access to care. So far, the department has received two complaints about brexanolone — both filed by KP patients.

One was Yesenia Muñoz. The other was Miriam McDonald.

Before going to the state, McDonald called KP’s grievance department to complain about her treatment and the denial of brexanolone. KP responded by sending the cops to her house for a welfare check.

The officers were calm and nice, McDonald said, but when she closed the door, she cried her eyes out.

“It just brought me to a whole new low,” she said. “Why didn’t my doctor call me and talk to me first? I mean, this is how you treat postpartum mental health? How dare you!”

KP declined to comment on any individual cases, but said that, generally, “we feel deep compassion for any patient experiencing the difficult and serious effects of postpartum depression, and our goal is always to support every patient’s safe return to a healthy mental state.”

McDonald never got brexanolone; by the time her appeals were heard, she was past the six-month postpartum window.

Still, she continued to fight for relief and eventually got KP to cover a different treatment for severe depression, transcranial magnetic stimulation, which uses an electromagnetic coil to stimulate nerve cells in the brain that control mood. That typically costs about $300 per session, and McDonald went in for the treatment five days a week, for three months. Now she is finally feeling like herself again.


After her efforts to get treated with brexanolone failed, Miriam McDonald received transcranial magnetic stimulation at Kaiser Permanente to treat her postpartum depression. Eventually she started to feel like herself again, she says.(MIRIAM MCDONALD)

“I can remember I woke up one day and I was excited. I had actual joy,” she said. “I got up and I walked into his room and I was like, ‘Hey, Nico! Hi! Hey, baby!’ And he jumped up from his crib and giggled and put his arms out. And I just swooped him up in my arms and cried. Because I was like, ‘I am so proud to be your mom.'”

Now when her son smiles at her, she genuinely smiles back. But it took more than 18 months to feel better. She can’t help but grieve all the smiles she didn’t return in that time, and how she felt like she was barely present at crucial times, like when her son took his first steps.

“I felt like I’ve been robbed of all those moments,” she said, “of those little milestones, that I’m never going to get back.”

This story comes from NPR’s health reporting partnership with KQED and Kaiser Health News (KHN).

This story was produced by KHN (Kaiser Health News), a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues. Together with Policy Analysis and Polling, KHN is one of the three major operating programs at KFF (Kaiser Family Foundation). KFF is an endowed nonprofit organization providing information on health issues to the nation.

This story was produced by KHN, which publishes California Healthline, an editorially independent service of the California Health Care Foundation.

Subscribe to KHN’s free Morning Briefing.

นี่คือเหตุผลที่ CDC แนะนำให้สวมหน้ากากในร่มแม้ว่าคุณจะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบถ้วนแล้ว


โดย Peter Chin-Hong, มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานฟรานซิสโก

คนฉีดวัคซีนต้องสวมหน้ากากอีกครั้งตามศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 CDC แนะนำให้ทุกคนใน พื้นที่ที่มีอัตราการติดเชื้อ COVID-19 สูง สวมหน้ากากในที่สาธารณะในร่มโดยไม่คำนึงถึงสถานะการฉีดวัคซีน

เป็นการพลิกกลับจากคำแนะนำของ CDC ในเดือนพฤษภาคม 2564 ที่การฉีดวัคซีนอย่างสมบูรณ์สามารถทำได้ ทิ้งหน้ากากไว้ที่บ้าน และนำแนวทางของสหรัฐฯ ที่สอดคล้องกับ . มากขึ้น คำแนะนำขององค์การอนามัยโลก.

การสนทนาถาม Peter Chin-Hong, a แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานฟรานซิสโก เพื่อช่วยใส่บริบททางวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังข้อความที่เปลี่ยนแปลงไป

ใครบ้างที่ได้รับการคุ้มครองโดยการปิดบังคำแนะนำ?

คำแนะนำที่แนะนำให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้วสวมหน้ากากต่อไปมีจุดประสงค์หลักเพื่อปกป้องผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน ซึ่งรวมถึงเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ยังไม่เข้าเกณฑ์ สำหรับวัคซีนในสหรัฐอเมริกา CDC แนะนำให้สวมหน้ากากในที่สาธารณะสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนที่มีสมาชิกในครัวเรือนที่ไม่ได้รับวัคซีน โดยไม่คำนึงถึงอัตราการแพร่เชื้อในชุมชนในท้องถิ่น

คนที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อและ แพร่เชื้อ SARS-CoV-2และเกิดภาวะแทรกซ้อนจาก COVID-19

ตัวแปรใหม่เช่นเดลต้าเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ อย่างไร?

ข้อมูลเบื้องต้นบ่งชี้ว่าการเพิ่มขึ้นของตัวแปร เช่น เดลต้า อาจเพิ่มโอกาสของการติดเชื้อที่ลุกลามในผู้ที่ได้รับวัคซีนครั้งแรกเท่านั้น ตัวอย่างเช่น การศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่าวัคซีนไฟเซอร์หนึ่งโดสมีประสิทธิภาพเพียง 34% เทียบกับตัวแปรเดลต้า เทียบกับ 51% เทียบกับตัวแปรอัลฟ่าที่เก่ากว่าในแง่ของการปัดเป่าโรคตามอาการ

ข้อมูลดังกล่าวสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว หลังจากฉีดสองครั้ง วัคซีนไฟเซอร์ ยังคงให้การปกป้องที่แข็งแกร่ง เทียบกับตัวแปรเดลต้าตาม ข้อมูลจริงจากสกอตแลนด์ และอีกหลากหลายประเทศ และใน การศึกษาเบื้องต้นจากแคนาดา และ อังกฤษนักวิจัยตั้งข้อสังเกตเพียงประสิทธิภาพลดลง “เล็กน้อย” ต่อโรคตามอาการจาก 93% สำหรับตัวแปรอัลฟ่าถึง 88% สำหรับเดลต้า.

อย่างไรก็ตาม รายงานเบื้องต้นอื่นๆ ล่าสุดจากประเทศที่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างสูง เช่น อิสราเอลและสิงคโปร์ เป็นเรื่องที่น่ากังวล ก่อนที่ตัวแปรเดลต้าจะแพร่หลายจาก มกราคม ถึง เมษายน 2021อิสราเอลรายงานว่าวัคซีนไฟเซอร์มีประสิทธิภาพ 97% ในการป้องกันโรคตามอาการ ตั้งแต่ 20 มิถุนายนข้อมูลเบื้องต้นที่รายงานโดยกระทรวงสาธารณสุขของอิสราเอลเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 พบว่าวัคซีนไฟเซอร์มีประสิทธิภาพเพียง 41% ในการป้องกันโรคตามอาการเท่านั้น การวิเคราะห์โดยใช้ ข้อมูลรัฐบาลสิงคโปร์ แสดงให้เห็นว่า 75% ของการติดเชื้อ COVID-19 ล่าสุดอยู่ในผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนบางส่วนเป็นอย่างน้อย แม้ว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ป่วยหนักก็ตาม

อย่างไรก็ตาม ในรายงานและการศึกษาทั้งหมด วัคซีนยังคงป้องกันการรักษาในโรงพยาบาลและโรคร้ายแรงได้ดีมาก เนื่องจากความแตกต่างของเดลต้า ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่เราให้ความสำคัญมากที่สุด

ข้อมูลที่เกิดขึ้นใหม่ทั้งหมดนี้สนับสนุนคำแนะนำระดับโลกของ WHO ที่แม้แต่บุคคลที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนก็ยังสวมหน้ากาก โลกส่วนใหญ่ยังคงมี อัตราการฉีดวัคซีนต่ำ และใช้ a ช่วงของวัคซีน กับ ประสิทธิภาพของตัวแปรและประเทศต่างๆมี ภาระต่างกัน ของไวรัส SARS-CoV-2 ที่กำลังแพร่ระบาด

ด้วยจำนวนผู้ป่วยในสหรัฐและจำนวนผู้ติดเชื้อที่พุ่งสูงขึ้นไปในทิศทางที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมองว่าเป็นแนวทางที่ไม่ถูกต้อง จึงสมเหตุสมผลที่ CDC จะแก้ไขคำแนะนำในการปกปิดเพื่อให้เป็นแบบอนุรักษ์นิยม

เงื่อนไขใดในสหรัฐฯ ที่ต้องปิดบัง (อีกครั้ง)?

มันสมเหตุสมผลแล้วที่ CDC ไม่ได้เปลี่ยนคำแนะนำในทันทีเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติในเดือนมิถุนายนของ WHO ด้วยภาพรวม อัตราการฉีดวัคซีนสูงทั่วประเทศ และ COVID-19 โดยรวมต่ำ low การรักษาตัวในโรงพยาบาลและภาระการเสียชีวิต สหรัฐฯ มีภูมิทัศน์ COVID-19 ที่แตกต่างจากใน thatมาก มากที่สุดในโลก.

นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญบางคนยังกังวลว่าข้อความทางการว่าผู้ฉีดวัคซีนควรสวมหน้ากาก อาจห้ามปราม บุคคลที่ไม่ได้รับวัคซีนจากการแสวงหาวัคซีน

แต่อย่างที่ประธานาธิบดี โจ ไบเดน กล่าวไว้เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม “การวิจัยใหม่และความกังวลเกี่ยวกับตัวแปรเดลต้า” อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงคำแนะนำการปิดบังของ CDC

บางสถานที่มีการแพร่ระบาดในชุมชนเพิ่มมากขึ้น แม้แต่ในหมู่คนที่ได้รับวัคซีน. การวิจัยเบื้องต้นใหม่ที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าตัวแปรเดลต้ามีความเกี่ยวข้องกับปริมาณไวรัส สูงกว่าพันเท่า ในคนไข้มากกว่าที่เห็นกับสายพันธุ์เก่า และรายงานเบื้องต้นแสดงให้เห็น ผู้ติดเชื้อที่ได้รับวัคซีนเดลต้าสามารถแพร่เชื้อไวรัสได้สูงพอๆ กับคนที่ไม่ได้รับวัคซีน ที่สามารถแพร่กระจายไปยังผู้อื่นได้

คำแนะนำที่เปลี่ยนไปไม่ได้หมายความว่าคำแนะนำแบบเก่าจะผิด แต่จำเป็นต้องเปลี่ยนเงื่อนไขเท่านั้น บรรทัดล่าง? หน้ากากช่วยลดการแพร่เชื้อ coronavirus แต่ก็ยังเป็นวัคซีนที่ให้การป้องกันที่ดีที่สุด

นี่คือเวอร์ชันอัปเดตของ an บทความที่ตีพิมพ์ครั้งแรก เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564บทสนทนา

Peter Chin-Hong, รองคณบดีฝ่ายวิทยาเขตภูมิภาค, มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานฟรานซิสโก

บทความนี้ถูกตีพิมพ์ซ้ำจาก บทสนทนา ภายใต้ใบอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ อ่าน บทความต้นฉบับ.

With a Little Help from Our Friends

In 2013, Melissa Berry was diagnosed with triple negative breast cancer. “It’s a very aggressive form, and there were some pretty bad white-knuckle moments where I didn’t know what my prognosis was going to be,” Berry, now 50, recalled.

She credits her friends as helping get her through her treatments. Berry has a group of girlfriends she met during fashion school, known as “The Fashion Army,” who began sending her care packages of comfortable bras, cozy cardigans and underwear. “They even sent me a hug in the mail,” Berry says. “They laid down on craft paper and had their significant others draw outlines of them and sent them like hugs. Every week, I would get a different care package, which was amazing.”

Berry’s friends also stepped up during the pandemic, when everyone was isolated and anxious. They Zoomed together, texted and phoned each other to check in. “Friends have really gotten me through so much,” she said.

Friendships are a crucial part of life. And whether it’s learning to navigate the world of motherhood, commiserating over work stress or surviving a global pandemic, our girlfriends are often what get us through.

At HealthyWomen, we’ll be celebrating these friendships during our upcoming Girlfriend’s Day Facebook Live, which takes place August 1 at 6 p.m. EDT. Here’s a look into some of the benefits your gal pals can bring into your life.

Friends are good for your health

A University of Michigan study found that feeling close to a friend emotionally increases your progesterone levels, which can help you experience less stress and anxiety. Other studies show that social connections can improve your cognitive ability, help people cope with trauma, divorce, the death of a loved one, or in the case of Bell, a cancer diagnosis, as well as also increase your sense of purpose and belonging and happiness.

Friends can also motivate you to make healthy choices. Sybil Amuti, founder of The Great Girlfriends, a personal and professional development podcast for women, says your peer circle can greatly affect your decisions. “[This] means if my friend is getting into a new wellness practice, I’m going to practice some of the same things as my friend. If she’s going to get a mammogram, I’m going to go with her. If my friend is getting her annual visits, I’m also going to be nudged to gently remind me by my friends,” she explained.

Alison Gary, editor and chief of female style advice website, Wardrobe Oxygen, and her friend recently challenged themselves to a 50-mile Peloton ride. “We’ve been rooting each other on … and training for this, then we’re going to be in pain together afterwards,” she said. “That’s been really fun, because I don’t think I would have done it on my own.”

Friends can get you through anything

Mary Jo Wallo, founder of Blue Thong Society, an international network of over 5,000 women, 21 and over, has a “Sister Chicks” group who’ve been there for each other for 20 years. “We’ve seen each other through thick and thin ­— losing a child, cancer, divorces, the whole gamut of life,” she said. “If it wasn’t for all of us, I don’t know if we would have been able to get through a lot of the things we’ve experienced.”

These days, Wallo’s clan is helping her navigate an osteoporosis diagnosis. They were also there when she hit menopause later than the rest of them. And even though her husband is supportive, Wallo said she relies on that camaraderie with other women more and more as the years go by.

It’s important to nurture your friendships

Dr. Rena Ferguson, an interventional psychiatrist and member of HealthyWomen’s Women’s Health Advisory Council, warns that many of us don’t tend to our friendships the way we always should. She and her “gal pals” have spent the past five years meeting for breakfast once a month. “It’s the highlight of my month,” she said, noting that to be a good friend means you have to commit to investing in friendship.

It’s also important to be supportive of your friends. One thing we have to watch out for, Ferguson said, is our need to judge other women. “For instance, if you want to give a shout out to something like breastfeeding, it doesn’t mean we are damning someone else’s choice to do otherwise,” she explained. “One great way we can support one another is to keep giving those shout outs and to try to come off as nonjudgmentally as possible.”

2020 really taught us the importance of friendships

When the world shut down, many of us turned to our friends for Zoom happy hours, playing games online or daily venting calls. Amuti says the pandemic caused everyone to suffer some level of stress and anxiety; our girlfriends doubled as therapists, and we were quick to return the favor.

The pandemic even helped Gary rekindle a friendship that was starting to fizzle. “It really gave us a chance to see how important we are to one another and how superficial things might make us feel as though we’re not as close. But when it comes down to it, we do have that connection,” she explained.

Choosing your friends wisely

You want people in your corner that act as challengers, cheerleaders and chargers, according to Amuti. Cheerleaders, she said, give you the message through positive reinforcement that “you can do it.” Chargers stimulate you to view roadblocks as opportunities. And challengers shift your perspective and help you stick to decisions.

“I love those three components of friendship because when you have a well-rounded friendship circle, you really are padded and empowered to be the best version of yourself,” she said.

The ER Doctor Thought I Was Overreacting: I Had a Pulmonary Embolism

As told to Liz Sauchelli

I looked the ER doctor in the eye and insisted he give me a CAT scan.

I couldn’t understand his lack of urgency and the way he downplayed the seriousness of the situation. I was there because another doctor had found a huge blood clot in my leg, and 18 years earlier I’d had a blood clot in the same leg and a pulmonary embolism, where blood clots block arteries in the lungs. I tried to tell him that, and about the gene I have that makes me more susceptible to clots, but he didn’t want to hear about it.

I told him about my aunt, who died from a pulmonary embolism on her 31st birthday after gallbladder surgery — while my mom was on the way to pick her up from the hospital. I started to cry.

I’d also brought him an ultrasound taken that morning that showed that multiple veins in my legs were blocked by a large blood clot (known as acute deep vein thrombosis). This meant there was a good chance the clot could break off and form an embolism in another part of my body, like my lungs.

But he refused to look at the report. Instead, he wanted to send me home with blood thinners. He kept insisting I was fine, referencing my blood pressure and heart rate, which were within normal range, and my lack of chest pain.

“How do you know without doing a CAT scan?” I countered. My vitals might’ve been considered normal for someone else, but they were higher than average for me. I’m an athlete. I run six miles or do cardio six times a week and lift weights four times a week. Normal for other people is high for me.

The doctor tried to get me to take medication so I’d go home, but I kept pushing for the test. Finally, he relented, but he told me “I have very sick people here. You’re going to be waiting a very long time.”

I went back to the waiting room where I kept thinking about my aunt. I also flashed back when I had a pulmonary embolism after knee surgery. Back then, the first time I went to the ER, I was sent home after being given an enema because the doctors thought I was constipated. The next day, I woke up in excruciating pain in the lower left side of the back of my ribcage and returned to the ER. The doctor took my vitals. They were fine that day, too.

But then the nurse practitioner spoke up and insisted they do a doppler ultrasound to check my leg for clots. The doctor still refused, and they got into an argument. Finally, she shouted “What the f— do you think it could be then?” I got the test, which found a blood clot. Another test found a large pulmonary embolism in my lung. I spent two weeks in the hospital. That nurse practitioner saved my life.

Now, nearly two decades later, history seemed to be repeating itself.

Two weeks prior, my left leg had started to hurt. Because of my age, 56, and my active lifestyle, there’s usually something sore on my body, so I treated my leg the way I’d treat any other injury. I iced it when it swelled, took ibuprofen and elevated it. The next day, I’d be OK and go running. I was also waking up with chest pain, but I thought it was anxiety and stress brought on by a number of things in my life.

Then, my college roommate came to visit and we started doing high intensity interval training workouts, which included intermittent sprints. I couldn’t keep up with her sprints, which was incredibly strange for me, and I had to stop. After she went home, I decided to rest for a couple of days. Then I woke up on Memorial Day with pain in the back of my calf, behind my knee and on the top of my thigh. I measured the width of both my thighs, and my left was a full inch bigger than my right.

My first thought was that I’d just run three miles instead of six. But as I was trying that on for size, it didn’t make sense to me. There was no reason why one leg should be hurting so much more than the other. And then I thought, “God, what if it’s another blood clot?”

I called a friend who’s a doctor and he encouraged me to be seen. I went to urgent care and asked for a prescription for a doppler test. Next, I went to an ultrasound office. Afterward, the technician told me to get dressed and lie back down until the doctor came in to tell me my results. That’s when I knew something was really wrong.

The doctor told me I had an extensive blood clot from the bottom of my calf to the top of my thigh. I started to cry. “Go straight to the emergency room,” he told me. “This is very serious.”

I followed his instructions — and yet here I was, still waiting, because the ER doctor refused to take my condition seriously.

Finally, I got a CAT scan: There was at least one pulmonary embolism in each of the four quadrants of my lungs. The doctor delivered this news very matter-of-factly and then said “I could still send you home or I could admit you. What do you want to do?” At that point, I said “admit me.” I wanted to be out of his care and immobilized because I knew the risk of a larger clot breaking off and killing me. I spent five days in the hospital, and I will be on a blood thinner for the rest of my life.

They call pulmonary embolisms the silent killer because people who are healthy like me have symptoms that go unnoticed. Trust your body and stand up for yourself when you know something is wrong. If I hadn’t, I could have died.

The Pain Gap: ทำไมความเจ็บปวดของผู้หญิงจึงไม่ได้รับการดูแล

เมื่อ Karen Finney เข้าโรงพยาบาลเพื่อ การผ่าตัดสมองเธอตระหนักดีถึงช่องว่างความเจ็บปวดทางเพศ: ผู้หญิงที่มีความเจ็บปวดได้รับการดูแลและปฏิบัติอย่างจริงจังน้อยกว่าผู้ชายที่มีความเจ็บปวด ผู้หญิงผิวสีจะได้รับผลกระทบรุนแรงยิ่งขึ้น และในฐานะผู้หญิงผิวดำ Finney รู้ว่าการบรรเทาทุกข์จากเนินเขาจะยิ่งสูงยิ่งที่จะปีนขึ้นไป

เมื่อเธอตื่นขึ้นหลังการผ่าตัดเพื่อเอาเนื้องอกในสมองออก เธอรู้สึกเจ็บปวดอย่างมาก เธอได้รับยาแก้ปวดทุก ๆ สี่ชั่วโมง แต่เธอบอกว่าเธอเริ่มสังเกตเห็นว่าผลของยาจะหมดไป 20 นาทีก่อนเครื่องหมายสี่ชั่วโมง — และจากนั้นพวกเขาจะใช้เวลาอีก 20 นาทีในการเริ่มออกฤทธิ์เมื่อจ่ายอีกครั้ง “ฉันอยู่ในวัฏจักรนี้ [where] ฉันเจ็บปวดมากและมันก็…ขึ้นและลงและขึ้นและลง” Finney เล่าให้ HealthyWomen เมื่อเร็ว ๆ นี้

เมื่อพยาบาลถามว่าเธออยู่ไหน ความเจ็บปวดอยู่ในระดับ 1 ถึง 10, Finney บอกความจริงกับเธอ: อายุ 12 ขวบ แม้ว่าเธอเพิ่งได้รับการผ่าตัดสมองและมีความเสียหายต่อเส้นเสียงของเธอซึ่งทำให้พูดยาก Finney พยายามที่จะสนับสนุนตัวเอง “ฉันบอกว่า ฉันเข้าใจว่าบางคนมีอคติเกี่ยวกับคนผิวดำและระดับความเจ็บปวดของเรา แต่เมื่อฉันบอกว่าฉันอยู่ที่ 12 ใน 10 ฉันไม่ได้พูดเกินจริง” พยาบาลบอกกับเธอว่าเธอเข้าใจและต้องการใช้ประเด็นนี้อย่างจริงจัง จากนั้นเธอก็เสนอโอกาสให้ Finney กรอกรายงานเกี่ยวกับประสบการณ์ดังกล่าว

เมื่อเล่าถึงช่วงเวลานี้ในการเดินทางของเธอ เสียงของ Finney ปกคลุมไปด้วยความเจ็บปวดและน้ำตา เธออยู่ในโรงพยาบาลหลังการผ่าตัดสมองด้วยความเจ็บปวดที่น่าสยดสยองและสิ่งที่เสนอให้เธอคือเอกสาร

ไม่กี่วันหลังการผ่าตัด ในที่สุดเธอก็ได้รับ หยดมอร์ฟีน ที่เธอสามารถควบคุมตัวเองได้ แต่สองสามวันของความทุกข์ทรมานที่ไม่จำเป็นและรุนแรงนั้นติดอยู่กับเธอ

ความเจ็บปวดของผู้หญิงมักถูกมองข้ามหรือไม่เชื่อ

เป็นที่ทราบกันดีว่าถึงแม้ผู้หญิงจะมีประสบการณ์ อาการปวดเรื้อรังมากขึ้น มากกว่าผู้ชาย — ไม่ว่าจะเป็น fibromyalgia, endometriosis, หรือ ไมเกรน — ความเจ็บปวดของพวกเขาได้รับการปฏิบัติน้อยลง ใน แบบสำรวจ HealthyWomen ปี 2019, 45% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าพวกเขาไม่คิดว่าผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของพวกเขาจริงจังกับความเจ็บปวด และมีข้อเท็จจริงอยู่เบื้องหลังความรู้สึกเหล่านั้น: ผู้หญิงที่ประสบความเจ็บปวดคือ มีแนวโน้มที่จะได้รับยาระงับประสาทมากกว่าผู้ชาย แทนการสั่งยาแก้ปวด

ช่องว่างความเจ็บปวดระหว่างเพศขยายไปถึงห้องฉุกเฉิน โดยที่ผู้ชายจะรอโดยเฉลี่ย 49 นาทีก่อนที่จะได้รับยาแก้ปวดในกรณีที่มีอาการปวดท้องเฉียบพลันขณะที่ผู้หญิงรอ เฉลี่ย 65 นาที ในสถานการณ์เดียวกัน ผู้หญิงเท่ากัน เป็นไปได้ครึ่งหนึ่ง เป็นผู้ชายที่จะได้รับยาแก้ปวดหลังการผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจ

ในกระดาษ”เด็กหญิงผู้ร้องไห้ด้วยความเจ็บปวด: อคติต่อสตรีในการรักษาความเจ็บปวดDiane Hoffman และ Anita Tarzian พบว่า “ผู้หญิงรายงานระดับความเจ็บปวดที่รุนแรงกว่า มีอุบัติการณ์ของความเจ็บปวดบ่อยขึ้น และความเจ็บปวดในระยะเวลานานกว่าผู้ชาย แต่ยังคงรักษาความเจ็บปวดได้น้อยกว่าในเชิงรุก” แต่สิ่งที่เกี่ยวกับผู้หญิงที่มีความเจ็บปวด ที่ผู้ให้บริการด้านสุขภาพยักไหล่ได้อย่างง่ายดาย?

ดร.ชารอน แอลลิสัน-ออตเทย์, แพทย์อายุรกรรมและสมาชิกของ HealthyWomen’s สภาที่ปรึกษาด้านสุขภาพสตรี (WHAC)กล่าวว่าผู้หญิงมักถูกมองว่าเป็นคนขี้กลัวเวลาที่พวกเขาบ่นถึงความเจ็บปวด “พวกเขาไม่ได้เอาจริงเอาจังขนาดนั้นหรอกหรือ เจ็บหน้าอก และพวกเขากำลังมี กล้ามเนื้อหัวใจตาย หรือพวกมันเพิ่งหักกระดูก” แอลลิสัน-ออตตีย์กล่าว

“มีการรับรู้ของชายร่างใหญ่ที่แข็งแรงที่กล่าวว่าเขาเจ็บปวดโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพให้ความสำคัญมากขึ้นดังนั้นจึงดำเนินการตาม [rather] กว่าผู้หญิงตัวเล็กที่อ่อนแอตรงมุมที่บ่นเรื่องความเจ็บปวด และเธอก็เพิ่งได้รับการผ่าตัดใหญ่เช่นกัน เธอมักจะคิดว่าตัวเองอ่อนแอและไม่สามารถทนต่อความเจ็บปวดหรือพูดเกินจริงถึงระดับความเจ็บปวดของเธอได้”

สมาชิก กศน. อีกคน ดร.ไดเนีย ดังค์ลีย์ซึ่งมีภูมิหลังเกี่ยวกับสุขภาพเด็กของมารดา การคลอดบุตร และการคลอดบุตร กล่าวว่าเป็นเรื่องน่ากังวลที่เห็นว่าความเจ็บปวดของสตรีแตกต่างกันอย่างไร และไม่ได้ระบุรายละเอียดไว้ “มีอคติโดยนัยระหว่างสองเพศเมื่อพูดถึงการจัดการความเจ็บปวด” Dunkley กล่าว

ช่องว่างความเจ็บปวดยิ่งแย่ลงสำหรับผู้หญิงผิวดำ

ใน เรียนปี 2559นักศึกษาแพทย์และผู้อยู่อาศัยครึ่งหนึ่งเชื่อหนึ่งในสามความเชื่อที่ผิดพลาด: “ปลายประสาทของคนผิวดำมีความอ่อนไหวน้อยกว่าคนผิวขาว”; “ผิวคนดำหนากว่าคนขาว”; “เลือดของคนผิวดำแข็งตัวเร็วกว่าคนผิวขาว” Dunkley กล่าวว่าการรับรู้ที่ผิด ๆ เหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขในระหว่างการศึกษาทางการแพทย์และการฝึกอบรมเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นต่อไป

จากข้อมูลของ Allison-Ottey การเปลี่ยนแปลงในการรักษาระหว่างผู้หญิงผิวดำกับผู้หญิงผิวขาวบางครั้งสามารถเข้าใจได้ด้วยอคติโดยปริยาย แพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพอาจไม่ได้เหยียดผิว แต่พวกเขาถูกรายล้อมไปด้วยตราบาปของผู้ป่วยผิวดำที่เข้ามาในห้องฉุกเฉินด้วยพฤติกรรมแสวงหายา Allison-Ottey กล่าวว่า “จริงๆ แล้ว พวกเขากำลังเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส และคุณต้องการให้ไทลินอลแรงขึ้นแก่พวกเขา แต่คนเดียวกันในห้องถัดไปที่เป็นคนผิวขาวกำลังได้รับไฮโดรโคโดน”

ถ้าเธอจะแนะนำผู้หญิงคนอื่น Finney บอกว่าเธอจะบอกให้พวกเขาพูดคุยกับแพทย์และวิสัญญีแพทย์ของพวกเขา และสร้างแผนสำหรับการจัดการความเจ็บปวดก่อนจะเข้าสู่การผ่าตัด ถ้าเป็นไปได้ เธอบอกว่า เป็นการดีที่สุดที่จะพาคนที่เข้าใจแผนและสนับสนุนคุณมาด้วย เพราะมันอาจเป็นเรื่องยาก และบางครั้งก็เป็นไปไม่ได้ ที่จะสนับสนุนตัวเองเมื่อคุณเพิ่งได้รับการผ่าตัด และเธอบอกว่า อย่ากลัวที่จะใช้เสียงของคุณ

“จำไว้ว่ามันเป็นสิทธิ์ของคุณที่จะถามคำถามมากเท่าที่คุณต้องการ เพราะคุณสมควรที่จะรู้สึกสบายใจกับแผนนี้” Finney กล่าว “ฉันคิดว่าบางครั้งพวกเราทุกคนอาจรู้สึกหวาดกลัวและคิดว่าแพทย์และพยาบาลรู้ดีที่สุด มันเป็นสิทธิ์ของคุณที่จะถามคำถาม มันเป็นหน้าที่ของพวกเขาที่จะตอบคำถามเหล่านั้น”